Konkurs Na Pasek Komiksowy
 Oceń wpis
   

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku zapraszają do udziału w konkursie na komiks

    Podwójne życie czyli jak kreatywnie wykorzystać surowce wtórne"

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Do wzięcia udziału zapraszamy uczestników indywidualnych, uczniów z placówek szkolnych i pozaszkolnych, świetlic, domów kultury
 2. z całej Polski.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja recyklingu, odzyskiwania surowców wtórnych i ich selektywnej zbiórki a także rozbudzanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci               i młodzieży.
 4. Organizatorami konkursu są:
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku
  oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o w Gdańsku.
 5. Wiek uczestników (trzy kategorie wiekowe):
  10 -13 lat (rok urodzenia 2004 -2001 włącznie)
  14 -16 lat (rok urodzenia 2000 -1998 włącznie)
  powyżej 16 lat (rok urodzenia 1997 i wcześniej).
 6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 7. Format i objętość pracy - maksymalnie 1 strona formatu A4 ( cztery kadry).
 8. Technika wykonania: dowolna.
 9. Każda praca musi być trwale opisana godłem słownym i rokiem urodzenia (np. żyrafa 1999). W oddzielnej, zaklejonej kopercie opisanej tym samym godłem muszą się  znajdować następujące dane  imię i nazwisko autora, rok urodzenia, klasa, szkoła i telefon kontaktowy opiekuna pracy konkursowej lub rodzica
 10. Ostateczny termin dostarczania prac upływa 10 CZERWCA 2014  (decyduje data stempla pocztowego).
 11. Prace należy przysyłać pocztą albo dostarczać osobiście na adres:
  Biblioteka Manhattan Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej                                          im. J. C. Korzeniowskiego, al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk z dopiskiem:  Konkurs                   Podwójne życie czyli jak kreatywnie wykorzystać surowce wtórne".            
 12. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Bogdan Ruksztełło - Kowalewski,            tel. (58) 5000080,  e-mail: ruksztello_bogdan@wbpg.org.pl
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
 14. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem do niej pełnych praw autorskich na rzecz Organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi 
 15.   i przechodzą na własność Organizatorów, pozostają do ich dyspozycji,
 16. z prawem  do bezpłatnego rozpowszechniania.
 17. Prace oceni komisja złożona z profesjonalnych artystów plastyków.
 18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Bałtyckiego Festiwalu Komiksu 28 czerwca 2014 oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 19. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Gdańsku  podczas Bałtyckiego Festiwalu Komiksu        w Bibliotece Manhattan.
 20. Nagrody:

         o   Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III  miejsca w każdej z trzech  kategorii wiekowych

 •  Dyplomy- podziękowania dla opiekunów prac konkursowych
 • Wybrane prace będą zaprezentowane na wystawie podczas Bałtyckiego Festiwalu Komiksu w Bibliotece Manhattan.

 

 

Komentarze (0)
Ruszaja kolejne warsztaty w... Nagrody GDAK 2014

Komentarze

O mnie
komiks
Biblioteka Manchattan Gdańsk - Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 82 80-001 poniedziałek - sobota 9:00 - 21.00

Ankieta
Jaką działalność powinna rozwinąć pracownia?
organizacja warsztatów
organizacja imprez jak Bałtycki Festiwal Komiksu
wypożyczanie komiksów i powiększanie księgozbioru
wydawanie komiksów młodych zdolnych rysowników
organizacja wystaw i spotkań autorskich
Najnowsze wpisy
2014-09-23 14:05 Warsztaty Komiksowe w Pracowni
2014-07-25 20:11 Wyniki Konkursu
2014-07-23 10:43 Następny Dyskusyjny Klub Komiksu
2014-07-23 10:15 Nagrody GDAK 2014
2014-05-16 12:55 Konkurs Na Pasek Komiksowy