Konkurs: Pasek z energią i klimatem
 Oceń wpis
   

Energia i zmiany klimatu to obecnie jedne z najważniejszych tematów i wyzwań tak dla Unii Europejskiej, jak dla całego świata. Trzeba jednak pamiętać, że  oszczędne użytkowanie energii, wody czy poszanowanie środowiska nie zależą  jedynie od decyzji politycznych, ale przede wszystkim od postępowania nas wszystkich i bardziej ekologicznego myślenia nawet przy wykonywaniu  najdrobniejszych codziennych czynności.

     Uczestników konkursu prosimy, by na  czterokadrowym pasku pokazali nam, jak można samemu wpływać na poprawę środowiska, jak oszczędzać energię, czym grożą zanieczyszczenie powietrza, wzrost temperatury i wycinanie lasów. Jak przekonywać dzieci, młodzież i dorosłych do segregowania odpadów i bardziej ekologicznego postępowania? Jak mówić o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i promować energooszczędność? Uczestnicy oceniani będą za pomysłowość, nowatorstwo w podejściu do tematu, technikę i zwięzłe ujęcie tematu.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury w skład, którego będzie wchodził przedstawiciel Komisji Europejskiej. Nagrodami w konkursie są komiksy i książki.

 
 
Zobacz też, co na temat zmian klimatu mówi dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Róża Thun: 
http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/081114_pl.htm 
 
 

Regulamin konkursu na „Pasek z energią i klimatem” 

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją zawartych w nim postanowień.
 2. Organizatorem konkursu są organizatorzy Bałtyckiego Festiwalu Komiksu zwani dalej organizatorem.
 3. Konkurs jest dla dwóch grup młodzieży (12–15 i 16–18 lat).
 4. Temat prac: „Pasek z energią i klimatem”.
 5. Praca musi być paskiem komiksowym (czterokadrowym) o wymiarach 350 mm na 80 mm. Zorientowanym poziomo. Styl i technika pracy dowolny.
 6. Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie 3 paski.
 7. Uczestnik musi złożyć pracę 1.06.2009.
 8. Praca złożona przez uczestnika nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 9. Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko (ewentualne również pseudonim artystyczny), telefon kontaktowy oraz e-mail.
 10. Uczestnik zgadza się, aby jego praca została opublikowana w formie drukowanej lub elektronicznej bez żadnych opłat. Odbędzie się to z poszanowaniem praw autorskich uczestnika. Właścicielem praw majątkowych i prawa do publikacji pracy zostaje Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.
 11. Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce zobowiązuje się do nieodpłatnego przesłania trzech egzemplarzy materiału, w którym został wykorzystany nagrodzony „Pasek z energią i klimatem” autorowi paska.
 12. Nagrodą w konkursie są książki i komiksy.
 13. Uczestnik oświadcza, że praca nie była nigdzie wcześniej publikowana, nie zostanie nigdzie opublikowana bez wiedzy organizatorów i nie jest obciążona prawami autorskimi osób trzecich.
 14. Prace zostaną ocenione przez jury, wyłonione przez organizatorów.
 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sobotę 27.06.2009.

 

 

Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres Pracowni Komiksowej

ul. Paderewskiego 11

80-169 Gdańsk

 

Komentarze (0)
Audycja radiowa o Pracowni... Bałtycki Festiwal Komiksu 2009
O mnie
komiks
Biblioteka Manchattan Gdańsk - Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 82 80-001 poniedziałek - sobota 9:00 - 21.00

Ankieta
Jaką działalność powinna rozwinąć pracownia?
organizacja warsztatów
organizacja imprez jak Bałtycki Festiwal Komiksu
wypożyczanie komiksów i powiększanie księgozbioru
wydawanie komiksów młodych zdolnych rysowników
organizacja wystaw i spotkań autorskich
Najnowsze wpisy
2014-09-23 14:05 Warsztaty Komiksowe w Pracowni
2014-07-25 20:11 Wyniki Konkursu
2014-07-23 10:43 Następny Dyskusyjny Klub Komiksu
2014-07-23 10:15 Nagrody GDAK 2014
2014-05-16 12:55 Konkurs Na Pasek Komiksowy